Southeast University ประเทศจีนให้ทุนเรียนป.โท-ป.เอก ทุกสาขา ออกค่าเรียนทั้งหมดพร้อมเบี้ยเลี้ยง

วันนี้เว็บไซต์ ScholarShip.in.th มีทุนเรียนต่อประเทศจีนมาฝากกันนะครับ ใครที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนอยู่แล้วคงจะสนใจ แต่ใครที่ไม่รู้ภาษาจีน ก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ด้วย

โดยเป็นทุนจากทาง Southeast University ซึ่งประกาศให้ทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติ ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะ ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://cis.seu.edu.cn/s/48/t/103/p/19/c/13893/list.htm

 

southeast-university

 

ประเภทของทุนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

ทุนประเภทที่ 1
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกงาน ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พักในหอพักนักศึกษา และยังมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้อีกเดือนละประมาณ 7,000 – 8,500 บาท

ทุนประเภทที่ 2
จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนกับทุนประเภทที่ 1 แต่จะไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้เท่านั้น

ทุนประเภทที่ 3
ทุนประเภทนี้ยังคงครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการเรียนทั้งหมดเหมือนกัน รวมถึงค่าประกันสุขภาพ แต่ไม่มีมีค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้

 

สำหรับคนที่สนใจจะรับทุนการศึกษานี้ ต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆดังนี้ครับ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สาขาที่เกี่ยวข้อง
– ถ้าไม่ได้จบปริญญาตรีจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 เป็นอย่างน้อย

 

southeast-university2

 

ขั้นตอนการสมัคร ให้เตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
– ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– หลักฐานการจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน
– จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 2 ฉบับ
– แผนการวิจัย หรือแผนการเรียน โดยต้องนำเสนอไม่ต่ำกว่า 800 คำ

 

ในส่วนของการสมัคร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทุนทั้งหมด และดำเนินการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://cis.seu.edu.cn/s/48/t/103/p/35/c/5825/list.htm

การรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2556 ซึ่งผู้ที่สนใจก็จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้นนะครับ ก็ขอให้ชาว ScholarShip.in.th โชคดีกันทุกคนเลยจ้า…

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ