ค่าย Space Camp 2020 แจกทุนให้เยาวชน 9 – 18 ปี ท่องอวกาศในสหรัฐฯ

ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านจักรวาล ดาราและอวกาศ เปิดโอกาสให้สมัครและเข้าร่วมโครงการ Space Camp 2020 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมทุนการศึกษาจัดการโดยองค์กรการศึกษา U.S. Space & Rocket Center ถึง 6 วันให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทั้งนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนในสหรัฐอเมริกามีโอกาสสมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

– มีอายุระหว่าง 9 – 18 ปี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ต้องเป็นผู้มีความต้องการพิเศษ 1 ใน 4 ด้านดังต่อไปนี้คือ ความต้องการทางการเงิน, ความต้องการพิเศษ, มีผลการเรียนที่โดดเด่น หรือมีทักษะการเป็นผู้นำ

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษารวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และค่าที่พัก แต่ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่ พร้อมเอกสารต่างๆ ดังนี้

– จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ (Letter of Recommendations)

– อธิบายโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือการออกแบบทางวิศวกรรมที่เคยทำ พร้อมข้อมูลอย่างละเอียด

– เขียนเรียงความเกี่ยวกับความสำเร็จ เป้าหมาย และแรงบันดาลใจของผู้สมัคร

– เขียนเรียงความตอบคำถาม 2 ข้อตามหัวข้อที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ:

6 วัน

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:59 p.m. (CT)

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก:

7 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 6.00 p.m. (CT)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

anitah@spacecamp.com (Anita Hausheer)

spacecamp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ