ทุนวิจัยเต็มจำนวนระดับป. เอก ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย ร่วมส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษา จาก ARC

เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกทำวิจัยร่วมกับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อการสอน และมีส่วนร่วมในการเขียนบทความวารสาร รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก หรือมีแผนจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในอนาคต

– มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นอย่างดี

– สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานส่วนตัวได้ดี

– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนที่ดีเยี่ยม

– พลเมืองออสเตรเลีย, ผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย, พลเมืองนิวซีแลนด์ และนักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 36,400 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,100,000 บาท) ต่อปี และค่าครองชีพ 27,596 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 830,000 บาท) ต่อปี เป็นเวลาสามปี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจควรติดต่อ Dr. Mihye Won (mihye.won@curtin.edu.au, + 61-8-9266-4074) พร้อมส่งเอกสาร เช่น ประวัติ, ผลการเรียน, ใบแสดงผลการเรียนแบบย่อ (1 หน้า) และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL สำหรับผู้สมัครต่างประเทศ) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ในเวลาต่อไป

 

หมดเขตรับสมัคร:

จนกว่าจะมีผู้ได้รับทุนครบจำนวน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

scholarships.curtin.edu.au

futurestudents.curtin.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ