ประกวดสุนทรพจน์ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”ชิงทุนการศึกษา +โล่เกียรติยศ

อีกหนึ่งเวทีให้เด็กไทยได้ร่วมแสดงออกทางความคิด ความกล้าแสดงออก และศักยภาพด้านการพูดที่มี

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

นักเรียนระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

รูปแบบผลงานเข้าประกวด:

ผู้เข้าร่วมประกวดส่งคลิปการพูดใน หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน” ความยาวไม่เกิน 6 นาที โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน

 

รูปแบบของสุนทรพจน์ ประกอบด้วย:

– การแนะนำตัว (ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา)

– เนื้อหา ประกอบด้วย ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนลงท้าย

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานระหว่าง วันนี้ – 15 มิถุนายน 2562

– ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

 

ติดต่อสอบถาม:

– พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ เบอร์ติดต่อ 086-888-2677

– น.อ.หญิง อุรัษฎา วัณณรถ เบอร์ติดต่อ 096-946-1494

– Email :rdpscc.clip@gmail.com

– Line Id : dpsi_rdpscc

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ