ทุนดำเนินการวิจัยในระดับป.เอก โดย University of Kent ประเทศอังกฤษ

University of Kent มหาวิทยาลัยในแคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่น และเป็นผู้ที่ต้องการดำเนินการวิจัยในสภาพแวดล้อมแบบสหวิทยาการในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา £4,327 (ประมาณ 176,000 บาท) และค่าเบี้ยเลี้ยงอีก £15,009 (ประมาณ 612,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยจัดมอบทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครสามารถสมัครหลักสูตรปริญญาเอกภายในกลุ่ม Communications Research ที่ University of Kent ซึ่งดำเนินการวิจัยในเทคโนโลยีไร้สายในห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน

-สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ในสาขา Electronic communications หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ใบแสดงผลการเรียน

-CV

-ข้อเสนอการวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาเอก ที่นี่ โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาอัตโนมัตหลังจากสมัครเข้าร่วมหลักสูตรป.เอก

 

ปิดรับสมัคร:

4 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ