ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร : คอร์สเรียนออนไลน์สายเฉพาะทาง ที่ลงทะเบียนได้ฟรี!

ก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำคอร์สออนไลน์ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบของบทสนทนา ไวยากรณ์พื้นฐาน และอื่นๆ มามากมายแล้ว วันนี้ เรามีอีกหนึ่งบทเรียนภาษาอังกฤษมาแนะนำให้คุณได้ลงทะเบียน

ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist) : เป็นคอร์สเรียนที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เรียนหรือทำงานในสายงานสุขภาพ ภายในหลักสูตรนี้จะอธิบายการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยในร้านยาด้วยการพูดเบื้องต้น ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจง่าย

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนยกตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยในการสนทนากับผู้มารับบริการที่ร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้

– ผู้เรียนบอกประโยคในการสนทนาเกี่ยวกับโรค หรืออาการที่พบบ่อยในร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิตเภสัชศาสตร์, เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 05 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– แบบทดสอบก่อนเรียน 0%

– แบบทดสอบท้ายบทเรียน 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ ลงทะเบียนเรียนฟรี!!

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ