ทุน Cyprus จากรัฐบาลตุรกี ทุนเต็มจำนวนเรียนใน 3 มหาวิทยาลัย ระดับป.ตรี – ป.เอก

ทุนรัฐบาล Cyprus ประเทศตุรกี แจกทุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน 3 มหาวิทยาลัยของประเทศตุรกี ปี 2020 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ทุนการศึกษาดังกล่าวมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก พร้อมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม:

Cyprus International University (CIU)

Girne American University (GAU)

Final International University (FIU)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

– ปฏิบัติตามเกณฑ์การรับเข้าเรียน และเกณฑ์การลงทะเบียนตามที่กำหนดโดย TRNC Higher Education Law

– เตรียมเอกสารตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

 

มูลค่าทุน:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมทุน:

ทุนการศึกษาครอบคลุมภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง และฤดูใบไม้ผลิ

– 10 ภาคการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี

– 4 ภาคการศึกษาสำหรับปริญญาโท

– 8 ภาคการศึกษาสำหรับปริญญาเอก

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน:

 

Cyprus International University (CIU):
– Faculty of Agricultural Sciences and Technologies
– Faculty of Arts and Sciences
– Faculty of Communication
– Faculty of Dentistry
– Faculty of Economics and Administrative Sciences
– Faculty of Education
– Faculty of Engineering
– Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
– Faculty of Health Sciences
– Faculty of Law
– Faculty of Medicine
– Faculty of Pharmacy

 

Girne American University (GAU):
– Faculty Of Pharmacy
– Faculty Of Management
– Political Science Faculty
– Faculty Of Law
– Communication Faculty
– Faculty Of Health Sciences
– Faculty Of Education
– Faculty Of Human Sciences
– Faculty Of Architecture, Design And Fine Arts

 

Final International University (FIU):
– Faculty of Law
– Faculty of Educational Sciences
– Faculty of Arts and Sciences
– Faculty of Health Sciences
– Faculty of Engineering
– Faculty of Economics and Administrative Sciences
– Faculty of Architecture and Fine Arts

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแนบเอกสารที่จำเป็น ส่งไปที่สำนักงาน OIC ตามที่อยู่ดังนี้ Mr. Mohamed A. Zaghoul/Mr. Sher Rehman, Department of Science & Technology, OIC General Secretariat, P.O. Box 178, Jeddah 21411, Kingdom of Saudi Arabia. Email: [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ