ทุน BK21 Plus PhD fellowship เรียนต่อคณะแพทย์ฯ ที่ประเทศเกาหลีใต้

มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้อย่าง มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan (SKKU) มีทุนมากมายให้นักศึกษานานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษามากมาย

และหนึ่งในนั้นคือทุนการศึกษา BK21 Plus PhD fellowship สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ (School of Medicine) ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคุมค่าเล่าเรียน

– ให้ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านชีววิทยา การแพทย์ เคมี วิศวกรรมศาสตร์ และมีผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยามะเร็ง, ประสาทวิทยาศาสตร์, การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน, โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, เวชศาสตร์ส่วนบุคคล และการพัฒนาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีหรือคาดว่าจะมีใบจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่จบในบ้านเกิด (BSc., BA, MSc., Diploma, DEA, ฯลฯ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. จดหมายอ้างอิง (Three reference letters ) จำนวน 3 ฉบับจากคณะกรรมการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ biomedical@skku.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.skkumed.ac.kr/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ