ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ภายใต้โครงการ YSEALI academic Fellowship ประจำปี 2018

วันนี้เรามีทุนที่บอกได้เลยว่าเปิดกว้างสำหรับเยาวชนไทยมากๆ ค่ะ โดยสถานทูตสหรัฐฯ เปิดโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI รับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues และ Social Entrepreneurship & Economic Development เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ทุนนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

ใครที่อยากไปแลกเปลี่ยนฟรีๆ ที่สหรัฐอเมริกา บอกเลยว่าห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาดเลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)

ด้าน Civic Engagement ทั้งหมด 8 ทุน แบ่งออกเป็น

-Kennesaw State University (ตั้งแต่ 31 มกราคม 2018 – 11 มีนาคม 2018) จำนวน 3 ทุน

-Arizona State University (ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2018 – 29 เมษายน 2018) จำนวน 2 ทุน

-University of Nebraska (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน 2018) จำนวน 3 ทุน

 

ด้าน Social Entrepreneurship & Economic Development ทั้งหมด 5 ทุน แบ่งออกเป็น

– University of Connecticut (ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2018 – 20 เมษายน 2018) จำนวน 3 ทุน

– Arizona State University (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2018 – 29 เมษายน 2018) จำนวน 2 ทุน

 

ด้าน Environmental Issues ทั้งหมด 2 ทุน

– East-West Center, University of Hawaii (ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2018 – 18 เมษายน 2018 )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues และ Social Entrepreneurship & Economic Development เป็นเวลา 5 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

-มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

-สนใจในด้าน Civic Engagement, Environmental Issues และ Social Entrepreneurship & Economic Development

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ

-จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ

-CV เป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ที่ YSEALIThailand@state.gov

 

ปิดรับสมัคร:

– หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 ก่อนเวลา 22:00 น.

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2017

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนธันวาคม 2017 ทางเพจ International Exchange Alumni Thailand

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ