ทุนการศึกษา Richardson Awards ที่มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย New South Wales เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองซิดนีย์ในเคนซิงตัน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุนการศึกษา Richardson Award ในสาขาจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาดังกล่าวที่ต้องการการสนับสนุนด้านการเงิน

 

 

ทุนการศึกษา:

มูลค่าทุน $2,000 (ประมาณ 52,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มหลักสูตร (สำหรับปริญญาใบแรกหรือใบที่สองเป็นต้นไปก็ได้) ในสาขาจิตวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาจาก NSW HSC (หรือโรงเรียนรัฐที่เทียบเท่า) หรือ IB ในปีที่จะเข้าศึกษาหรือ
สองปีก่อนหน้าที่จะเข้าศึกษาที่ UNSW และต้องมีวุฒิการศึกษายืนยัน

– เข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลา ในสาขาจิตวิทยาที่ UNSW
มีการประยุกต์ใช้ผ่าน UAC สำหรับ Educational Access Scheme(EAS)และแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

– นักเรียนออสเตรเลียมีสิทธิ์สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครไปที่ UAC Educational Access Scheme

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ