SRE Mexico มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก ในเม็กซิโก

ข่าวล่าสุดจากทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกหรือ SRE นะครับ แจ้งมาว่ารัฐบาลเม็กซิโกต้องการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยด้วย

ผู้รับทุนสามารถเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งภายในประเทศเม็กซิโก แต่ในส่วนของหลักสูตรที่เรียน ต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่มีเปิดสอนในประเทศไทยของเรา ซึ่งในส่วนนี้ผู้สมัครสามารถใช้อินเตอร์เน็ตสือบค้นหลักสูตรได้ครับ

ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัคร ทางรัฐบาลเม็กซิโกกำหนดไว้ว่า
– ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
– มีผลการเรียนดี เราแนะนำว่าขั้นต่ำควรจะมีเกรด 3.50 ขึ้นไปครับ
– เรียนในสาขาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของตน

โดยในส่วนรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ นอกจากเงินค่าครองชีพและค่าเดินทางไปเรียนแล้ว ยังได้รับค่าประกันสุขภาพอีกด้วย แต่ผู้สมัครต้องจ่ายในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนเองนะครับ

ปัจจุบันทุนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมรับสมัคร คาดว่าจะเปิดตอนช่วงเดอนกรกฎาคมนี้ ใครที่สนใจก็วางแผนเรียนต่อแล้วติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอนะครับ

หรือติดต่อไปที่สถานฑูตเม็กซิโกตามที่อยู่นี้เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
อาคารไทวา 1 ชั้น 20 21/60-62 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-0995
โทรสาร 0-2285-0667
Website: www.sre.gob.mx/tailandia/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ