โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา 2-30 ก.ย. 62 นี้

ใครกำลังมองหางาน มาทางนี้!! เรามีงานดีๆ มาแนะนำให้คุณ

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. เภสัชกร

– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 

2. พยาบาลวิชาชีพ

– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

3. นักเทคนิคการแพทย์

– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

4. นักกิจกรรมบำบัด

– อัตราเงินเดือน 19,500 .- บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

7. นักจัดการงานทั่วไป

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 

8. นักวิชาการเงินและบัญชี

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

9. นายช่างเทคนิค (ปวส.)

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา)

 

10. นายช่างเทคนิค (ปวช.)

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา)

 

11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

– อัตราเงินเดือน 11,510 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

12. ผู้ช่วยทันตแพทย์

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 

13. เจ้าพนักงานธุรการ

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท/เดือน

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ:

ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ