IEO เปิดโครงการฝึกงานบนเรือสำราญ พร้อมค่าตอบเเทนสูงสุด 36,000 บาท/เดือน

สถาบัน IEO ได้ร่วมมือกับทางองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกงานบนเรือสำราญระดับโลก เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักงานบริการ ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานบนเรือสำราญพร้อมรับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่า

โดยทาง IEO และองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกงานบนเรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประโยชน์ที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับ จึงจัดทำโปรแกรมฝึกงานบนเรือสำราญขึ้นมาเพื่อให้ผู้สมัครได้สร้างเสริมความเป็นมืออาชีพในโลกแห่งการทำงาน

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:

– อายุ 21 ปีขึ้นไป

– มีทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริการ อาทิเช่น Culinary, F&B, Housekeeping and GSA หรือถ้าอายุมากกว่า 35 ปี และมีประสบการณ์งานทางโรงแรมหรือทำงานในเรือมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ระดับภาษาอังกฤษดี – ดีมาก

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึกงานอย่างน้อย 6 – 8 เดือน

– สามารถเรียนรู้งานได้ไวและมีความอดทน

 

ตัวอย่างบริษัทเรือที่เข้าร่วมโครงการ:

 

ค่าตอบแทน:

770 – 1,200 USD/เดือน (ประมาณ 23,000 – 36,000 บาท)

 

ชั่วโมงการทำงาน:

8-10 ชั่วโมง/วัน ทำงานอาทิตย์ละ 7 วัน

 

ตำแหน่งงาน:

Assistance Waiter, Assistance Bar Waiter, Bartender, Coffee Barista, Wine Sommelier etc.

 

เอกสารที่ต้องเตรียม:

– Resume

– C1-D Visa กรณีเคยทำวีซ่าประเภทนี้หรือเคยผ่านการฝึกงานบนเรือมาก่อน

– Passport

– หนังสือคนประจำเรือ

– รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว

– เอกสารที่เกี่ยวกับทางด้านทหาร

– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน

– Transcript หรือใบรับรองการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

– ใบรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ

– ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสแล้วหรือเคยหย่า)

– กรณีที่เคยผ่านการฝึกงานบนเรือ ต้องมีใบรับรองหรือใบประเมินครั้งล่าสุดยื่นประกอบด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

– QR-Codeline

– Tel : 0972458294, 026426131-2

– Hotline : 0890063218

– Line : @ieostudyabroad

– Email : south_team@ieo.co.th

– Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad

 

ที่มา: IEO

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ