ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นศ.ต่างชาติจาก COVID-19 ที่ประเทศออสเตรเลีย

Starter Support Scholarship คือทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาดโดยเฉพาะ จาก Curtin University สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งบริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2021 แต่ยังไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าธรรมเนียม AUD$5000 (ราว 110,000 บาท) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 4 หน่วย (100 เครดิต) ในปีการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2021

– ยกเว้นค่าธรรมเนียม AUD$3750 (ราว 8,300 บาท) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3 หน่วย (75 เครดิต) ในปีการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2021

– ยกเว้นค่าธรรมเนียม AUD$2000 (ราว 44,000 บาท) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 2 หน่วย (50 เครดิต) ในปีการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2021

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Faculty of Business and Law

– Faculty of Health Sciences

– Faculty of Humanities

– Faculty of Science & Engineering (Science courses, Engineering courses & Western Australian School of Mines)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

– นักศึกษาต่างชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรี

– นักเรียนที่จะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2021 แต่ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

26 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.curtin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ