ทุนเรียนต่อระดับป.ตรี-โท-เอก และประกาศนียบัตร จากรัฐบาลฮังการี สมัครก่อน 15 ม.ค. 63

รัฐบาลฮังการีให้ทุน Stipendium Hungaricum 2020-2021 แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ที่พัก และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนผ่านทางเว็บไซต์ studyinhungary.hu

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinhungary.hu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ