ทุนรัฐบาลฮังการี สำหรับเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก และประกาศนียบัตร ณ ประเทศฮังการี

ข่าวดี!! รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตร ต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. ผู้สมัครทุนระดับปริญญาเอก ต้องไม่เคยรับทุน Stipendium Hungaricum เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องมีหนังสือตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่ apply.stipendiumhungaricum.hu

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

apply.stipendiumhungaricum.hu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ