University of Strathclyde มอบทุนระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

University of Strathclyde กำลังรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2018 นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษานี้ได้

มหาวิทยาลัย Strathclyde เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐสก็อตที่ตั้งอยู่ในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1796 ในฐานะสถาบัน Andersonian University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง Glasgow

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ University of Strathclyde

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 7 ทุน

ทุนละ £3,000 หรือประมาณ 117,000 บาท ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

– ทุนนี้สำหรับผู้สมัครที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 3 – 4 ปีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสองปีในหลักสูตร LLB

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, IELTS, ACT หรือ SAT

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่ได้ข้อเสนอสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับแจ้งว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 

 ปิดรับสมัคร:

29 สิงหาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ