การประกวดคลิปชิงเงินรางวัลรวมกว่า100,000 บาท สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย!!

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนน้องๆ ที่สนใจส่งคลิปเข้ารว่มประกวดในหัวข้อ “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2 ” โอกาสดีสำหรับน้องๆ ระดับมัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กับการประกวดคลิปสร้างสรรค์เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทพร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

– นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.)

– สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

– ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม

 

กติการประกวด

– ส่งคลิปผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2561

– การส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ 1)ส่งผลงานที่ ม.ร. ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือ 2)ส่งผลงาน ที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง

– ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องส่งผลงานผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

– ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ เฉพาะส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง (วงเล็บมุมซองประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี study @Ramkhamhaeng SEASON 2”)

– ประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ เพื่อเข้าประกวดการคัดเลือกรอบแรกที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

– นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ มาคัดเลือกรอบแรกพร้อมคลิปผลงานจากส่วนกลาง และประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University

– กำหนดการตัดสิน ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยพิจารณาจาก ข้อ 4

 

ระยะเวลาดำเนินการ

– ประชุมชี้แจงแก่ผู้แทนโรงเรียน วันที่ 27 กันยายน 2561

– เปิดรับผลงานคลิป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2561

– ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมายังส่วนกลาง วันที่ 20 ธันวาคม 2561

– ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2561

– ประกาศผลรอบตัดสินและมอบรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2562

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

– เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ทีมละ 3,000 บาท)

– เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย (จำนวน 10 ทีม ทีมละ 3,000 บาท)

*หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ติดต่อสอบถาม

– งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

– โทร.02-310- 8045-7

– โทรสาร.02-310- 8048

– Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaneng University

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ