เรียนต่อกรีซ : มรดกทางวัฒนธรรมกรีกโบราณ และต้นกำเนิดกีฬาโอลิมปิก

ประเทศแสนสวยซึ่งเป็นปลายทางการพักผ่อนที่หลายคนใฝ่ฝันอย่างกรีซ เป็นหนึ่งปลายทางที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าน่าเรียนต่ออย่างมาก

 

 

กรีซตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กรีซยุคใหม่มีรากฐานมาจากอารยธรรมของกรีกโบราณ ถือเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก

ดังนั้นแล้วจึงเป็นสถานที่ต้นกำเนิดของประชาธิปไตย ปรัชญาตะวันตก โอลิมปิกเกมส์ วรรณกรรมตะวันตก ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงการละครตะวันตกด้วย

 

 

การเรียนต่อในประเทศกรีซ:

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรีซนั้นส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและแบ่งออกเป็นสองส่วนคือมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจะเปิดสอนในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยประยุกต์

ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรวุฒิการศึกษาแบ่งเป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

 

 

การศึกษาในกรีซเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์อย่างเต็มที่ สถาบันภาษากรีกมีชื่อเสียงเป็นพิเศษสำหรับหลักสูตรด้านวิจิตรศิลป์ โรงละคร การถ่ายภาพ ปรัชญา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่สอนเป็นภาษากรีก แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่เชี่ยวชาญภาษากรีกมีหลักสูตรปริญญาโทมากกว่า 100 หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกลงทะเบียน โดยอาจจะต้องลงเรียนภาษากรีกก่อนหนึ่งปีเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

มหาวิทยาลัยในกรีซ:

มีมหาวิทยาลัย 18 แห่งในกรีซเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในหกเมือง ได้แก่ Athens, Glyfada, Herklion, Mytilini, Thessaloniki และ Volos

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในสาขาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ

สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีจะเปิดสอนในสาขาด้านศิลปะ ดนตรี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ การใช้งานด้านเทคนิคโภชนาการ และพืชไร่

 

 

ค่าเล่าเรียนและระยะเวลาของหลักสูตร:

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรีซนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

นักเรียนต่างชาติอาจต้องจ่ายค่าเล่าเรียน 11,000 ยูโรถึง 16,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 38,000 – 55,800 บาท) สำหรับหลักสูตรการเรียนพิเศษและการเรียนทางไกลต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนทุกคน

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทเต็มเวลาใช้เวลาสองปี ในขณะที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสามารถเรียนได้ในเวลาประมาณหนึ่งปี

 

 

ภาคการศึกษา:

ปีการศึกษาในกรีซประกอบด้วยสองภาคเรียนโดยปกติยาวนาน 16 สัปดาห์ โดยจะแบ่งเป็นการเรียน 13 สัปดาห์ และการสอบ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามโรงเรียนบางแห่งใช้ระบบที่แตกต่างออกไป

ปีการศึกษาโดยทั่วไปจะเริ่มในเดือนกันยายน และจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน

 

 

ข้อกำหนดในการขอวีซ่า:

นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องมีวีซ่านักเรียน ซึ่งการรับวีซ่านักเรียนนั้นจะต้องมีจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนเพื่อหลักฐาน รวมถึงประกันสุขภาพและหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในกรีซในช่วงระยะเวลาของการศึกษา

นักศึกษาจะต้องมีจดหมายจากแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีโรคติดต่อ สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะช่วยนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า เมื่อนักเรียนมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้วพวกเขาจะต้องส่งใบสมัครไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลกรีกในประเทศบ้านเกิดของตัวเอง

 

 

นอกจากเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ กรีซยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เต็มไปด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าลงทุนในการศึกษามากที่สุดในโลก

 

ที่มา: masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ