มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อประเทศจีน ประจำปี 2562

กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศจีน ประจำปี 2562

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษา:

1. ทุนระดับปริญญาตรีสาหรับนักศึกษาอาเซียนและนักศึกษาประเทศที่อยู่ตามแนวข้อริเริ่ม BRI จำนวน 150 คน ภายใต้ทุน ม. ครูกว่างซี โดยสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ
ทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/fZTMos

 

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างประเทศ และทุนการแลกเปลี่ยน
ด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษา และวัฒนธรรมจีน ซึ่งแบ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ ทุนสถาบันขงจื๊อ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/AnvEbo

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สถาบันขงจื๊อ ทางอีเมล [email protected] หรือทางเว็บไซต์ http://cis.chinese.cn

และ ม.ครูกว่างซี ทางอีเมล [email protected]ailbox.gxnu.edu.cn หรือทางเว็บไซต์ www.gxnu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ