เรียนต่อฮ่องกง : ศูนย์กลางเทคโนโลยี สีสัน และแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับโลก

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่คึกคักที่สุดในโลก...

May 12, 2020 4 Mins Read
64 Views