ทุนฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ OIST จังหวัดโอะกินะวะ ประเทศญี่ปุ่น

OIST Graduate School ได้ให้ทุนการศึกษาในฐานะนักศึกษาฝึกงานด้านการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ที่ OIST โดยเฉพาะ

โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้ไปฝึกงานถึงที่ประเทศญี่ปุ่นที่ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าครองชีพ 2,400 เยน / ต่อวัน (ราว 720 บาท)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ค่าวีซ่า

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– ฟิสิกส์

– เคมี

– ชีววิทยา

– ประสาทวิทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร์

– วิทยาศาสตร์การคำนวณ

– สิ่งแวดล้อม

– นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

– วิทยาศาสตร์

– วิศวกรรมและการแพทย์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นผู้จบการศึกษาในปีที่ผ่านมาก่อนเปิดรับสมัคร

– เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

– ต้องได้รับการอนุมัติการฝึกงานจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

– ผู้สมัครต้องมีภูมิหลังทางวิชาการตามที่ทาง OIST ต้องการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum Vitae

– Personal Statement

– Academic Transcript

– Recommendation Letter

– ID Photo

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.oist.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ