รวมมหาวิทยาลัยในรัสเซียที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งป.ตรี และป.โท

มหาวิทยาลัยในรัสเซียมีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางรัฐบาลรัสเซียเองก็มีความกระตือรือร้นในเรื่องการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนต่อที่นี่

 

มหาวิทยาลัยในรัสเซียที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี

บางมหาวิทยาลัยในรัสเซียเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยปริญญาตรีที่นี่ใช้เป็นเวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปี

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT): มีหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในด้านวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวเวช และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าเล่าเรียนต่อปีอยู่ที่ US$6,100 หรือราวๆ 193,000 บาท

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute): เสนอหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียในหลากหลายวิชา ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ประมาณ US$ 3,230 ต่อปี หรือราวๆ 102,000 บาท

National Research University Higher School of Economics (HSE): เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในด้านคณิตศาสตร์ การเมือง การศึกษาภาษารัสเซีย ธุรกิจ การจัดการและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งบางส่วนเป็นหลักสูตร Double degree ที่ดำเนินการร่วมกับ University of London

 

 

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University): เป็นหนึ่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยในรัสเซียที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในคณะมนุษยศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ หรือการเมือง) รวมถึงภาษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา และการจัดการของรัฐและเทศบาล ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ US$3,300 หรือ 104,000 บาท

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University: เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ซึ่งมีค่าเล่าเรียนประมาณ US$4,000 ต่อปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือราวๆ 126,000 บาท

 

 

มหาวิทยาลัยในรัสเซียที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา

Lomonosov Moscow State University: เสนอหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้คณะวิชาชีววิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รวมถึงด้านธุรกิจและอื่นๆ

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT): หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อากาศพลศาสตร์ และอื่นๆ ปัจจุบันค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ US$6,100 หรือราวๆ 193,000 บาท

National Research University Higher School of Economics (HSE): สำหรับปี 2019 มีหลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษกว่า 31 หลักสูตร

 

 

National University of Science and Technology MISiS: หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Physics of Condensed Matter and Quantum Technologies เปิดสอนในสาขาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

Novosibirsk State University: มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 สาขาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University): มีหลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมากมาย เช่น การทำฟาร์มปลอดสารพิษ ด้านเคมี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ US $3,500 ต่อปี หรือราวๆ 110,000 บาท

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University: เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการจัดการ โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ ประมาณ US $4,300 ต่อปี หรือ 136,000 บาท

 

 

St Petersburg State University: ในปีการศึกษา 2019/20 St Petersburg State University จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษกว่า 14 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ อีกหลายภาษา ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี

Tomsk Polytechnic University: หลักสูตรปริญญาโทที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น เวชศาสตร์นิวเคลียร์ Big data solutions และฟิสิกส์ ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ประมาณ US$3,500 หรือราวๆ 110,000 บาท

 

 

สำหรับใครที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และอยากไปลองใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศรัสเซีย แต่ไม่มีความรู้ด้านภาษารัสเซียเลย ลองพิจารณารายชื่อมหาวิทยาลัยที่เรามาฝากกันหรือเข้าไปเช็กรายละเอียดของสถาบันได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ข้างต้นได้เลย

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ