พาชมฟาร์ม ‘ไข่(ปลา)คาเวียร์’ พร้อมกรรมวิธีการทำ ที่เราอาจไม่เคยรู้กันมาก่อน!!!

ใครชอบทาน “ไข่คาเวียร์” ยกมือขึ้นน!! สำหรับแฟนๆ ไข่คาเวียร์...