U. of Michigan เปิดคอร์สเรียนรู้การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

University of Michigan เปิดคอร์สเรียนรู้การเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กลยุทธ์และทักษะที่สำคัญที่ใช้ในการต่อรองให้ประสบความสำเร็จ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

– นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– พนักงานขาย

– ผู้จัดการบัญชี

– ทนายความ

– เภสัชกร

– บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

รายละเอียดคอร์ส:

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 1

– Welcome to Successful Negotiation!

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 2

– Prepare: Plan Your Negotiation Strategy

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 3

– Negotiate: Use Key Tactics for Success

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 4

– Close: Create a Contract

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 5

– Perform and Evaluate: The End Game

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 6

– Practice Your Negotiation Skills

หัวข้อประจำสัปดาห์ที่ 7

– Final Examination

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ www.coursera.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.coursera.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ