“Summation Camp 17” ค่ายนักสถิติตัวน้อย ครั้งที่ 17 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันล้วนแต่มีศาสตร์ของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น ที่สำคัญสถิติถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในศาสตร์อื่นๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหาร การแพทย์ วิศวกรรม ครู เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น จึงต้องควรปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางสถิติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ชมรมสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน มาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักสถิติในอนาคต เรียนแล้วได้อะไร? เรียนยากไหมสำหรับสาขาสถิติ? มาร่วมกันค้นหาและถอดรหัสพลังแห่งสถิติที่เชื่อมโยงหลายๆ สาขาอาชีพที่ต้องพึ่งพาหลักสถิติด้วยกันดีกว่า!!

 

 

คุณสมบัติ

นักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ)

 

จำนวนที่รับ

40 คน

 

วันที่จัดค่าย

7 – 8 กันยายน 2561 (ค้างคืน)

 

ปิดรับสมัคร

24 สิงหาคม 2561

 

ค่าใช้จ่าย

250 บาท(จ่ายตอนสมัคร)

 

สถานที่จัดค่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

จัดโดย

สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ใครอยากรู้จักโลกแห่งสถิติและวิธีนำไปประยุกต์ เพื่อเตรียมต่อยอดสู่รั้วมหาวิทยาลัยต้องไม่พลาด สมัครได้เลย!!

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ