เรียนต่อที่ฟินแลนด์! เรื่องน่ารู้เพื่อเตรียมตัวมุ่งสู่ประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก!!

Polytechnics (ที่เรียกว่า UAS หรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และมหาวิทยาลัย เป็นสองส่วนในระบบการศึกษาภาคอุดมศึกษาของฟินแลนด์

 

 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการที่อิงกับการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น โครงการด้านชีวเวชศาสตร์ และด้านจิตวิทยา

Polytechnics จะเน้นการศึกษาในรูปแบบวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

ในส่วนของวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้รับจากการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

 

การรับเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฟินแลนด์ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับในโรงเรียนมัธยม หรือจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของตัวเอง

การสอบเหล่านี้แตกต่างจากที่อื่นโดยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนในการจดจำข้อมูลหรือ “คาดเดา” แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โดยการใช้คำถามประเภทเรียงความสั้น

 

ทำไมต้องเรียนที่ฟินแลนด์?

ฟินแลนด์มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในอนาคต

นอกจากนี้วัฒนธรรมของฟินแลนด์ยังมีความน่าสนใจหลายด้านที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มากมาย

 

ระบบค่าเล่าเรียนของฟินแลนด์

กระทรวงการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พลเมืองฟินแลนด์ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเมื่อเข้าเรียนใน Polytechnics หรือมหาวิทยาลัย

ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน นักเรียนที่ไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศสมาชิก Eu/EEA ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ หรือปริญญาโทจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียน นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าเรียนใน Polytechnics หรือมหาวิทยาลัยจะต้องซื้อหนังสือ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งจ่ายค่าครองชีพด้วย ค่าครองชีพของฟินแลนด์มีความคล้ายคลึงกับประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ

 

วีซ่า และใบอนุญาตพักอาศัยของนักเรียน

หากคุณต้องการสอบเข้าเรียนในฟินแลนด์ คุณจะต้องมีวีซ่าซึ่งจะทำให้คุณอยู่ได้นานสูงสุด 3 เดือน

ในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในฟินแลนด์ (ซึ่งไม่ใช่ชาวยุโรปหรือ EEA) คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าที่พักอาศัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ในประเทศของคุณเพื่อหาวิธีขอรับใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของนักเรียน

เมื่อสมัครวีซ่านักเรียน คุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองในขณะที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ได้ (ต้องโชว์เสตรจเมนท์)

 

ด้วยความที่เป็นประเทศที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการได้รับปริญญาในโลก

 

ที่มา:  masterstudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ