การฝึกงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคฤดูร้อนในสหรัฐอเมริกา ปี 2019

นักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้านสิทธิมนุษยชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกงานในสาขานี้ ร่วมกับ Amnesty International USA internships และ Refugees International  องค์กรผู้นำสิทธิมนุษยชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2019

Amnesty International USA internships เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amnesty International ซึ่งมีผู้สนับสนุนมากกว่า 7 ล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลก เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับรากหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนสาธารณะและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้คนด้านสิทธิมนุษยชน

Refugees International (RI) ให้การสนับสนุนการคุ้มครองชีวิตและช่วยเหลือผู้พลัดถิ่น ทั้งยังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา :

นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่หากได้รับคัดเลือก อาจมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนคุณ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสิทธิมนุษยชน หรือเรียนเป็นสาขารอง

– มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ Amnesty International USA internships โดยเฉพาะในด้านทักษะการวิจัย

– เป็นผู้สมัครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า ผู้ที่มีเบื้องหลังเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัย / ผู้ลี้ภัย / ปัญหาการเข้าเมือง ปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนและ / หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนั้นๆ (เช่น เอเชีย แอฟริกาซาฮาร่า ยุโรป MENA อเมริกา)

– หากสามารถพูดภาษาถิ่นในประเทศที่ต้องเข้าร่วมการทำงานได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

หากต้องการสมัคร สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ และจดหมายอ้างอิง 3 ฉบับ ไปที่ mhr@umn.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ใบสมัครออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ