ศูนย์ Washington Center Academic เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในสหรัฐฯ ปี 2019

ศูนย์ Washington Center Academic มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานได้รับความรู้และสามารถใช้เครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเชื่อมต่อกับเครือข่ายมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นทีมฝึกงาน โดยเปิดรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง ระดับปริญญาตรี ส่วนในระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา :

นี่เป็นการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– การฝึกงานนี้เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง *

– เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 หรือสูงกว่าในขณะที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกงาน และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคเรียนในมหาวิทยาลัย

– ได้เกรดเฉลี่ย (GPA) อย่างน้อย 2.75 จากระดับ 4.0

– นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตให้

– ได้รับการอนุมัติจากผู้ประสานงานในวิทยาเขตของคุณ (หรือผู้สนับสนุนอาจารย์หากไม่มีผู้ประสานงาน TWC ในมหาวิทยาลัยของคุณ)

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบเอกสารเหล่านี้มาพร้อมใบสมัครของคุณ :

– เรซูเม่แบบหน้าเดียว

– Statement of Professional Interest (ประมาณ 100 คำ)

– เรียงความ (ประมาณ 500 คำ)

– หลักฐานใบรับรองการศึกษาฉบับทางการ

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

– ดูขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดเวลารับใบสมัคร

– ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 : 20 กุมภาพันธ์ 2019 หรือภาคปกติ: 13 มีนาคม 2019

– ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 : 17 เมษายน 2019 หรือภาคปกติ: 15 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ใบสมัครออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ