ทุนฝึกอบรม Summer School สำหรับนักวิชาการนานาชาติรุ่นใหม่ ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

CMCC ร่วมมือกับ IIASA พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก EAERE จัดตั้งโครงการ CD-LINKS เปิดตัว Summer School เพื่อฝึกอบรมขั้นสูงให้กับนักวิชาการนานาชาติรุ่นใหม่ในการประเมินแบบบูรณาการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Palazzo Artigianelli เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนถึง 6 กรกฎาคม 2019

วัตถุประสงค์ของโครงการคือการสร้างชุมชนของนักวิชาการรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงวิศวกรพลังงาน นักฟิสิกส์ นักวิเคราะห์ระบบ และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจในหัวข้อของการสร้างแบบจำลองกิจกรรมมนุษย์และระบบโลกในกรอบการทำงานแบบบูรณาการ

 

 

การสนับสนุน:

ทางผู้จัดงานจะสนับสนุนที่พัก อาหารกลางวัน และของว่างในช่วงพักเบรคให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

นักเรียนของประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม เช่น การเดินทาง อาหารเย็น และการเดินทางในท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ทางผู้จัดเสนอมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางในท้องถิ่น และค่าอาหารเย็น จะต้องรับผิดชอบเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัย หรือองค์กรอื่น ๆ (บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน) ที่มีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม การสร้างแบบจำลอง การประเมินแบบบูรณาการ และมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ที่นี่ พร้อมส่งข้อมูลเอกสารเหล่านี้ไปยังอีเมล : cd-links.summer-school(@)iiasa.ac.at

– ประวัติของคุณ

– จดหมายแนะนำจากหัวหน้างาน (พร้อมลายเซ็นต้นฉบับ)

– เอกสารร่างถึงสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอ (ไม่จำกัดความยาว)

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ