10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่คุณภาพทางวิชาการดีที่สุด จากการวัดผลของ Webometrics

กลับมาดูผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยกันอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นผลการรายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด (อ่านต่อ: จุฬาฯ ครองที่ 1 มหาวิทยาลัยในไทย จากผลการจัดอันดับล่าสุดของ Webometrics)

จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับจากประเทศสเปนของ Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab กลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ

โดยใช้หลักการจัดอันดับจากผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารหรืออื่นๆ และวัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินอื่นๆ

และนี่คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด ประจำปี 2019

 

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อยู่ในอันดับที่ 51 ของประเทศ

 

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อยู่ในอันดับที่ 49 ของประเทศ

 

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อยู่ในอันดับที่ 48 ของประเทศ

 

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศ

 

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ในอันดับที่ 40 ของประเทศ

 

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อยู่ในอันดับที่ 39 ของประเทศ

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อยู่ในอันดับที่ 38 ของประเทศ

 

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อยู่ในอันดับที่ 36 ของประเทศ

 

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศ

 

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รั้งอยู่ในอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็นสมัยที่ 9 แล้ว โดยครั้งนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศจากเดิมอยู่ในอันดับที่ 25

ตรวจสอบมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics 2019 ได้ที่ www.webometrics.info

 

ที่มา: webometrics

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ