University of Winnipeg มอบทุนเรียนต่อป.โท มูลค่า 469,000 บาท ที่ประเทศแคนาดา

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา University of Winnipeg Manitoba Graduate Scholarships (MGS) 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย University of Winnipeg มหาวิทยาลัยในวินนิเพ็ก ประเทศแคนาดา

ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียน หรือวางแผนที่จะลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Winnipeg

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินมูลค่า $15,000 (ประมาณ 469,000 บาท) เป็นระยะเวลา 12 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

-เข้าร่วมในโครงการ Pre-Master หรือกำลังเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในเดือนพฤษภาคม หรือกันยายนของปีปัจจุบัน หรือเดือนมกราคมปีถัดไป

-ลงทะเบียนหรือมีแพลนจะลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.uwinnipeg.ca

 

ปิดรับสมัคร:

– 1 มีนาคม หรือวันทำการวันถัดไป (Graduate Program Chair)

– 15 มีนาคม หรือวันทำการวันถัดไป (Graduate Program Chair – Graduate Studies)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwinnipeg.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ