จุฬาฯ ครองที่ 1 มหาวิทยาลัยในไทย จากผลการจัดอันดับล่าสุดของ Webometrics

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา

โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics จะดำเนินการขึ้น 2 ครั้งต่อปี คือในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ประเมินจากผลงานทางวิชาการที่มีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร รวมทั้งวัดความสามารถในการเป็น E-university และเกณฑ์การวัดอื่นๆ

และต่อไปนี้คือ 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับล่าสุด

 

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อยู่ในอันดับที่ 1,169 ของโลก

 

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่ในอันดับที่ 1,160 ของโลก

 

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ในอันดับที่ 1,142 ของโลก

 

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ในอันดับที่ 1,083 ของโลก

 

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ในอันดับที่ 1,054 ของโลก

 

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ในอันดับที่ 793 ของโลก

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ในอันดับที่ 788 ของโลก

 

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ในอันดับที่ 691 ของโลก

 

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ในอันดับที่ 591 ของโลก

 

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในอันดับที่ 490 ของโลก

 

อันดับ 1 ในปีนี้ยังคงเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่อันดับโลกขยับขึ้นมาจากเมื่อปี 2018 โดยปีที่แล้วจุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 515 ของโลก ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อยู่ในอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

ตรวจสอบมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics 2019 ได้ที่ www.webometrics.info

 

ที่มา: webometrics

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ