รู้จัก Transferable Skills ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ และนักล่างานควรมี

ในฐานะบัณฑิตจบใหม่หรือคนที่กำลังมองหางานอยู่ หนึ่งในทักษะที่ควรทำความรู้จักไว้เลยก็คือ Transferable Skills

 

Transferable Skills คือชุดทักษะเฉพาะที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรืองานใดงานหนึ่ง ซึ่งเป็นทักษะทั่วไปที่สามารถถ่ายโอนได้ระหว่างงานนั้น แผนกนั้น หรืออุตสาหกรรมนั้น

ในฐานะนายจ้างจึงมักจะให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้ เพราะสามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้หลายวิธี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า Transferable Skills คือทักษะที่พัฒนาขึ้นผ่านการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม

 

 

การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทักษะ Transferable Skills เพราะสามารถนำไปปรับใช้ในบทบาทงานใดก็ได้ แม้แต่การศึกษา หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ

 

 

Transferable Skills ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สมัครและนายจ้างดังนี้

-การผ่อนสั้นผ่อนยาว การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

-ความหลากหลาย เพราะยิ่งมีทักษะ Transferable Skills มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น

-ลักษณะของทักษะ Transferable Skills หมายถึงสามารถนำติดตัวไปได้เมื่อใดก็ตามที่คุณย้ายงานใหม่ และหากคุณมีความก้าวหน้าขึ้น ทักษะที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันก็จะพัฒนาตามไปด้วย

-แม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์การทำงานเพียงเล็กน้อย แต่การจัดทำเรซูเม่ที่พูดถึงทักษะ Transferable Skills จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าคุณอาจไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงก็ตาม ซึ่งทักษะ Transferable Skills เหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการใหม่ๆ ได้

 

 

10 สุดยอดทักษะ Transferable Skills สำหรับบัณฑิตจบใหม่

1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

3. ทักษะการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

6. ทักษะการสื่อสาร

7. การจัดการเวลา

8. จรรยาบรรณในการทำงาน

9. ความเข้าใจในโลกธุรกิจ

10. การฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับ

 

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเน้น Transferable Skills ในใบสมัครงาน และในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอ และมีความเหมาะสมกับองค์กรของพวกเขา

 

ที่มา: wikijob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ