U. of Strathclyde มอบทุนบัณฑิตศึกษาในสาขา Data Science for Policymakers

University of Strathclyde มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Strathclyde Prestige Award for Excellence in Data Science for Politics and Policymakers เพื่อเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเดือนกันยายน 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £5,000 (ประมาณ 205,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวกับ Data Science for Policymakers

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น

-เริ่มเรียนที่สหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2019

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1 หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือเทียบเท่า

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนใน Data Science for Policymakers

-เขียนเรียงความจำนวน 300 คำ อธิบายถึงความสามารถของตนเองที่เกี่ยวกับ Data Science for Policymakers

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ