เตรียมตัวให้ดี! ทุนรัฐบาลสวิสฯ สำหรับป.โท & ป.เอก ในทุกสาขาวิชา

อย่ารอช้า! ทุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้านี้แล้ว!! นั่นคือทุน Swiss Government Excellence Scholarships 2021-2022 สำหรับนักวิชาการและอาร์ทติสท์จากทั่วโลก

ในแต่ละปีสมาพันธรัฐสวิสฯ จะมอบทุนการศึกษานี้เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และอีกกว่า 180 ประเทศ ผู้รับจะได้รับการคัดเลือกโดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาด้านการวิจัย

– ทุนการศึกษาด้านศิลปะ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท ด้านศิลปะ

– ระดับปริญญาเอก ด้านการวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

1 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sbfi.admin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ