Swiss institute of bioinformatics มอบทุนทำวิจัยแบบไม่ต้องมีเงื่อนไข เลือกทำวิจัยที่ไหนก็ได้

  สำหรับทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...