ประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน ชิงเงินรางวัลรวม 280,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

เพื่อให้ศิลปินและนักออกแบบหรือผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอเรื่องราวผ่านงานทัศนศิลป์ ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency)” ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ศาสตร์และศิลป์) เข้าด้วยกัน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล 280,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทผลงาน:

– ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ

– ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ (ลอยตัว)

– ผลงานสื่อผสม (Mix Media Art/Time-Based Media)

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด:

– ประเภทประชาชนทั่วไป : ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

– ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา : บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย และต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

 

การส่งผลงาน:

รอบแรก: ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลและใบสมัคร มาทางอีเมล์ [email protected]

– ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ: ส่งผลงานตามขนาดจริงที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น

– ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ: ให้ถ่ายภาพผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น

– ผลงานในรูปแบบสื่อผสม: ให้ถ่ายภาพผลงาน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น

– ผลงาน Time-Based Media: ให้อัปโหลดไฟล์และส่งลิงก์มาทางอีเมล

– อัปโหลดไฟล์ภาพ พร้อมไฟล์ใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล

 

รอบที่ 2: ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ ติดตามที่นี่ 

 

รางวัลสำหรับการประกวด:

ประเภทประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาตรี)

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

– โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252 (กุลธิดา)

– Email: [email protected]

– Facebook: www.facebook.com/Synchrotronartaward

 

ที่มา: Synchrotronartaward

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ