สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 10 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม กฎหมายที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน การศึกษาดูงานศาลยุติธรรม รวมทั้งแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมาย

 

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร https://iprd.coj.go.th/th/content/category/detail/id/46/cid/9628/iid/170878

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ