ทุน ป.โท ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมลุ้นโอกาสวิจัยร่วมกับสถาบันดังของญี่ปุ่น!!

Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology
(TAIST-Tokyo Tech) คือทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เปิดรับสมัครในขณะนี้

ทุนนี้สนับสนุนในส่วนของค่าเทอมและค่าครองชีพ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของทุนที่เลือกสมัคร หลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน พร้อมกันนั้นยังจะได้รับใบประกาศณียบัตรจาก Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ใครสนใจทุนนี้มาดูรายละเอียดพร้อมๆ กันได้เลย

 

 

รูปแบบทุน:

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

– TAIST-Tokyo Tech Scholarship : สนับสนุนเฉพาะค่าเทอม

– TAIST-Tokyo Tech Living allowance scholarship : สนับสนุนค่าเทอมและค่าครองชีพเดือนละ 10,000 บาท

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

– Automotive and Advanced Transportation Engineering (A2TE)

– Artificial Intelligence and Internet of Things (AIoT)

– Sustainable Energy and Resources Engineering (SERE)

สาขาอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

– มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด : อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

เอกสารที่ใช้ประกอบ:

– ภาพถ่ายขนาด 1×1 นิ้ว 1 รูป

– สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

– เรียงความเกี่ยวกับแรงบันดาลในการสมัครเรียน 1 ฉบับ

– จดหมายแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา : ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด

– จดหมายตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษา : ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด

– สำเนาคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 พฤษภาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

TAIST-Tokyo Tech

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ