ไต้หวันมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2018

ทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวันเปิดรับนักศึกษา ชาวไทยประจำปี 2018 ทุนการศึกษาให้โอกาสนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือปริญญาเอกทุนการศึกษาไต้หวันเปิดรับนักเรียนชาวไทยที่โดดเด่นในปีพ. ศ. 2561 ทุนการศึกษาให้โอกาสนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีโทหรือปริญญาเอก

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปจัดทำร่างคำแนะนำโครงการทุนการศึกษาไต้หวันสำหรับนักศึกษาไทยในปี  2020ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันฉบับปรับปรุงแก้ไขฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2018

 

 

มูลค่าทุน

จำนวน 15 ทุน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด; 40,000 NTD หรือประมาณ 43,500 บาท ต่อเทอม

ค่าครองชีพ;  ระดับปริญญาตรี 15,000 NTD หรือประมาณ 16,300 ต่อเดือน

ปริญญาโทและปริญญาเอก 20,000  NTD หรือประมาณ 20,100 บาท

 

 ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ทุนนี้สมัครได้เฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย

– ผลการเรียนดีเยี่ยมและมีคุณธรรม

– มีผลคะแนน TOEFL 550 (CBT 213 หรือ IBT 79) หรือ IELTS 6.0, TOEIC 750

 

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลหรือยื่นด้วยตนเอง

เอกสารการสมัคร

– แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาไต้หวันสำหรับนักเรียนไทยปี 2018

– สำเนาหนังสือเดินทางผู้สมัคร

– ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

– สำเนารางวัลด้านวิชาการสูงสุด

– สำเนาผลการเรียนจากต้นฉบับ

– เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

– สำเนาเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นต่อมหาวิทยาลัยในไต้หวันแล้ว (ตัวอย่างเช่น สำเนาหนังสือเดินทางการโอนเงิน,ใบสมัคร,อีเมลจากมหาวิทยาลัย)

– ใบรับรองความสามารถด้านภาษา

– จดหมายอ้างอิงสองฉบับจากอาจารย์มหาวิทยาลัย

 

 ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

roc-taiwan.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ