ทุนป.โท สาขาศาสนศาสตร์ จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

University of Groningen มหาวิทยาลัยในโกรนิงเงิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา Talent Grants Master ในระดับปริญญาโท หลักสูตร Theology & Religious โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ต้องไม่อาศัยอยู่ใน European Economic Area (EEA)

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุน 5,000 ยูโร (ประมาณ 190,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท (MSc / MA / LL.M.)T ในสาขา Theology and Religious Studies (การวิจัย), Religion, Conflict and Globalization MA, Religion and Pluralism MA, Religion and Cultural Heritage MA, Religion, Health and Wellbeing MA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน EEA

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาที่กำหนด

-มีผลการเรียนดีเยี่ยม

-ยังไม่เคยได้รับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามสาขาที่กำหนด

-จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยปัจจุบันหรือมหาวิทยาลัยที่จบมา

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019 โดยสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้หลังจากที่คุณได้รับข้อเสนอเข้าเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rug.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ