ทุน Talent Hunt Scholarship ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ประเทศบังกลาเทศ

ทุนการศึกษาที่ประเทศบังคลาเทศ กับทุน Talent Hunt Scholarship ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ศึกษาต่อที่ Daffodil International University

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเรียน 100% รวมถึงได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมด้วย! รายละเอียดทุนดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

– ค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านไอที ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นกลุ่มและเดี่ยวได้

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป (จากเกรดเฉลี่ยเต็ม 5.00) ทั้ง SSC และ HSC

– ผู้สมัครต้องมีทักะภาษาอังกฤษทั้งการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– certificates of SSC & HSC

– ใบแสดงผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

talenthunt.daffodilvarsity

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ