ทุนฟุลไบร์ท TEA ให้ครูมัธยมฯ เพิ่มพูนทักษะการสอนที่สหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับทุน Fulbright ที่ขณะนี้กำลังมีทุนให้กับคุณครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีชื่อทุนว่า Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)

ซึ่งทุน TEA ให้โอกาสครูได้พัฒนาความสามารถในสาขาวิชาของตน เพิ่มพูนทักษะการสอน และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา หากสนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและวิธีการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

– ภาษาอังกฤษ

– วิทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร์

– สังคมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 50 ปีขณะเข้าร่วมโครงการ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

– เป็นคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ทางโครงการกำหนด

– เป็นคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่สอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 12 – 18 ปี

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

– สามารถสอนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีหลังสิ้นสุดการได้รับทุน

– สามารถลาเพื่อศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูวิธีการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

3 เมษายน 2020 ก่อนเวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

www.fulbrightthai.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ