“TechJam 2019” เวทีประชันค้นหายอดฝีมือด้าน Programming ชิงเงินรางวัลและอื่นๆ

ใครเป็นสาย Programming และอยากลองร่วมชิงชัยเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ เชิญทางนี้!!

Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “TechJam 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เเละประกาศนียบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– สุดยอดฝีมือด้าน Programming : ผู้ที่รักการตีโจทย์สุดยากและท้าทาย ด้วยการเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ

– CODE : เป็นศาสตร์อย่างนึงที่มีความสำคัญอย่างมาก มีประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีในอนาคต การเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Code) จะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตีโจทย์ยากๆ รวมไปถึงการวางระบบแบบแผนเพื่อการสั่งงานให้สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆฝ่าย

– สุดยอดฝีมือด้าน Data Science : ผู้ที่รักการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ จำลอง ทดสอบ และวิจัยโมเดลต่างๆ

– DATA : ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจในทุกรูปแบบ ยิ่งในยุคของเทคโนโลยี เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Data ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อ นำไปวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล (Data) และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถเอามาและใช้ได้จริง

– สุดยอดฝีมือด้าน UX/UI Design : ผู้ที่รักการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

– DESIGN : เปรียบได้กับการออกแบบ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดีย และการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ที่มีเรื่องราวออกมาเป็นผลงานที่มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ด้วยภาพเป็นตัวนำเสนอในการเล่าเรื่อง ไม่ตายตัว และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันออกไป

 

 

 

กติกาการเข้าเเข่งขัน:

– ผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดระดับการศึกษาหรือสาขาอาชีพ

– กรณี ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางโครงการขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของผู้สมัคร ลงนามรับทราบในเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

– ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ทั้งของทีมและของผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่าย ที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์

– การแข่งขันเป็นระบบทีม โดยใน 1 ทีม จะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้

 

Online Application:

– สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2562

– หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Deep Code จะเปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

– ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อทีม และ/หรือของผู้เข้าแข่งขันได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

– ในการกรอกใบสมัครทีมที่เข้าแข่งขันต้องระบุ รูปแบบการคัดเลือกให้ชัดเจน (Deep Code, Deep Data และ Deep Design)

 

ติดต่อสอบถาม:

TechJam 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ