สมัครงาน “Technical Support” กับ GC บริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในเครือ PTT

โอกาสในการสมัครงานกับ PTT Global Chemical Public Company Limited หรือ GC มาถึงแล้ว! โดย GC คือบริษัทด้านปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่เกิดจากการควบระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR)

โดยตำแหน่งที่ทาง GC เปิดรับสมัครคือ ตำแหน่ง “Technical Support” สนับสนุนการสร้างและการวิจัยโครงการใหม่ๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

Technical Support

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในด้าน Polymer synthesis, Application Science หรือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Petrochemical materials

– มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปีในการพัฒนา Flexible/ Rigid Polyurethane หรือวัสดุโพลีเมอร์อื่นๆ

– การคิดเชิงวิพากษ์และความสามารถในการกำหนดปัญหาและแนวคิดใหม่ๆ

– มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ และเป็นผู้ร่วมทีมที่ดี

– มีความสามารถในการโฟกัสในโปรเจกต์เดียวจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

– มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่สาธารณะ

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในการทำวิจัย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ริเริ่มพัฒนา R&D และการมีปฏิสัมพันธ์กับนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– สำรวจแนวคิดใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่ R&D รวมถึงโปรเจกต์นวัตกรรมต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยเพิ่ม Revenue/EBITDA

– ดำเนินการ R & D และโปรเจกต์นวัตกรรม

– ทำงานกับบริษัทภายนอกเพื่อบรรลุผลที่ต้องการ

– ส่งมอบผลการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความจำเป็น

– ทดสอบ ตรวจสอบ และสรุปผลผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ในขั้นตอนการค้าเพื่อส่งมอบ Revenue/EBITDA

– ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าน GCP function เพื่อรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ R&D และสมรรถภาพของนวัตรกรรมตามกลยุทธ์ของ GCP

– ผลิตเนื้อหาสำหรับการจัดการความรู้

 

วิธีการสมัคร:

1. เข้าสู่ Website : https://people.pttgcgroup.com/ เลือก Join Our Team เลือก Apply Now หรือคลิก ที่นี่

2. สร้างประวัติ โดยคลิกที่ Create Profile และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน (สามารถแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลได้โดยตลอด)

3. เมื่อ Create Profile สำเร็จ จะมีอีเมล์ส่งไปถึงท่าน เพื่อให้กด Activate account

4. กด Search Jobs เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ แล้วกด Apply เข้าสมัครในตำแหน่งนั้นๆ

5. รอพี่ๆ ทีมงาน Recruit พิจารณา หากคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม จะมีการติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: @pttGCrecruitment

career10.successfactors

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ