ทุนเต็มจำนวน & บางส่วน ระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ KMUTNB หมดเขต 30 เมษานี้!

สมัครด่วน!! ทุนการศึกษาจาก The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) นั่นก็คือทุน KMUTNB Tuition-Fee Waiving Scholarship ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เลือกศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ตามที่ทางทุนกำหนด

โดยทุนการศึกษานี้จะปิดรับสมัครในรอบแรกวันที่ 30 เมษายนนี้แล้วนะคะ! สำหรับเริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2021 และจะเปิดรับสมัครอีกทีวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2021 สำหรับเริ่มเรียนเดือนมกราคม 2022 รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรดังนี้

– Chemical and Process Engineering (I-CPE)

– Mechanical and Automotive Engineering (I-MAE)

– Materials and Production Engineering (I-MPE)

– Electrical and Software Systems Engineering (I-ESSE)

และปริญญาเอก ในหลักสูตรดังนี้

– Chemical and Process Engineering (I-DCPE)

– Mechanical and Automotive Engineering (I-DMAE)

– Materials and Production Engineering (I-DMPE)

– Electrical and Software Systems Engineering (I-DEEE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1×1

– Letters of Recommendations จำนวน 2 ฉบับ

– Motivation Letter จำนวน 1 หน้า

– CV หรือ Resumé

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาหลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางออนไลน์ได้ที่ admissions@tggs-bangkok.org

 

ปิดรับสมัคร:

– รอบที่ 1: 1 มกราคม – 30 เมษายน 2021

– รอบที่ 2: 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kmutnb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ