ทุนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 40 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ สมัครขอรับทุนฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Ambassador กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ในการสมัครครั้งนี้ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้ รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนอบรมพัฒนาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ในประเทศมากกว่า 30 ทุน

2. ทุนสนับสนุนการเดินทางในการเข้าร่วมสัมมนานานาชาติครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ทุนละ 5,000 บาท) จำนวน 4 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

3. ไม่เคยได้รับทุนของสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 2 ปี

4. ต้องเข้าร่วมสัมมนานานาชาติครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยครั้งนี้

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดทุนต่างๆ

6. สามารถเข้าร่วมพิธีปิดในงานประชุมได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล jaruda.thaitesol@gmail.com หรือแฟกซ์ 02-347-7320

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thailandtesol.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ