Thai AirAsia เตรียมเปิดรับ Student Aircraft Mechanic รุ่นที่ 5 เร็วๆ นี้!!

กลับมาอีกครั้งกับโอกาสดีๆ ที่ไม่ควรพลาด สำหรับใครที่อยากร่วมงานกับ Thai AirAsia ในตำแหน่ง Student Aircraft Mechanic (นักเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน) ขณะนี้ ทางสายการบินเตรียมเปิดรับรุ่นที่ 5 แล้ว!!

Student Aircraft Mechanic ดีอย่างไร? ก็ดีตรงที่ถ้าหากสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกับโครงการ student aircraft mechanic รับผลประโยชน์และเงินเดือนเหมือนพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมเป็นนักเรียน !!

เท่านั้นยังไม่พอ หลังเรียนจบ 1 ปีรวมถึงการผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว คุณจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง aircraft mechanic เลยโดยไม่ต้องสอบหรือสัมภาษณ์อีกครั้ง

ใครเริ่มสนใจเตรียมตัวให้พร้อม แล้วอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้เลย

 

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปี (ปีปฏิทิน) โดยผู้สมัครเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2527 เป็นต้นไป

– เพศชาย พ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)

– มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ไม่บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และสัญญาณเสียง

– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 มิถุนายน 2562 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็คทรอนิคหรือเทียบเท่า

– ผ่านการทดสอบ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะผลสอบแบบ Personal เท่านั้น และสอบตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

– ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงาน)

 

การรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2019 นี้

– สมัครได้ที่ www.thaiairasiacareer.com

 

ที่มา: AirAsia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ