รวม 5 สายงานที่น่าสนใจสำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ยุคนี้แหละ เป็นยุคที่วิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยผลการศึกษาจากต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับเงินเดือนสตาร์ทในอัตราที่สูงมาก

ทั้งยังมีอาชีพให้เลือกทำได้หลายสาย รวมไปถึงโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเจ้าใหญ่ที่ปักหลักอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

หากน้องๆ นักศึกษาสนใจอยากทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็ต้องหมั่นอัพเดทข่าวสารเทรนด์เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เลือกทำงานได้อย่างตรงใจ และนี่คือ 5 เทรนด์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่กำลังรุกเข้ามาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 โดยมุ่งการลงทุนไปที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่มีทั้งการถกเถียงโต้แย้ง และมีความน่าสนใจมากในขณะเดียวกัน

และถึงแม้ว่าเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงแรกเริ่ม แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Facebook, Google และ IBM ก็เต็มใจลงทุนทั้งเม็ดเงินและทรัพยากรจำนวนมากสำหรับการวิจัย AI

 

2. Big Data Analytic

Big Data Analytic หรือกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นหนึ่งในสาขาที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งความต้องการนี้ก็ได้รับการตอบสนอง และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังเป็นงานที่ให้ผลตอบแทนดึงดูดใจ และเป็นที่ต้องการของหลายๆ องค์กร ตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงศูนย์ดูแลสุขภาพ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ล้วนพยายามทำชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่พวกเขามีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงบริการของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์โลก

 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยการศึกษาหรือการฝึกอบรม ทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีหลายด้าน โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น สามารถช่วยจัดเตรียมการเรียนการสอนส่วนบุคคล และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ

 

4. ชีวสารสนเทศ

เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางชีววิทยา

 

5. ความปลอดภัยทางไซเบอร์

จากการรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ พบว่างานด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 28% ในช่วงปี 2016 – 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้นไวกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ สิ่งที่ตามมาคือความกังวลเรื่องการขาดแคลนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสายงานนี้

 

บางครั้งการเลือกที่เรียนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบเพียงอย่างเดียว การทำงานและรายได้ในอนาคตเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกัน

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ